Charakterystyka usługi

Zupełnie nowe możliwości

Usługa spółki Short Term Rental Capital Sp. z o.o. to przede wszystkim możliwość ustrukturyzowania i dopasowania płatności i terminów do faktycznego wykorzystania środka trwałego (maszyny, urządzenia itd.). Najpierw pytamy jak środek trwały będzie wykorzystywany i jak będzie zarabiał, a dopiero potem dopasowujemy terminy i zasady jego dzierżawy. Dzięki takiemu podejściu, dostawca/producent może oferować środki trwałe już nie tylko w ramach sprzedaży lub leasingowania, ale również dzierżawy z terminami wygodnymi dla dzierżawcy. Obecnie, zamiast pytać o cenę zakupu środka trwałego, klienci coraz częściej pytają ile miesięcznie kosztuje jego wykorzystanie.

Nowatorskim rozwiązaniem jest również finansowania przedmiotów o dużych wartościach zarówno nowych jak i używanych z wykorzystaniem spółek celowych (tzw. SPV). Zajmujemy się w tym obszarze wszystkim, począwszy od formalnego powołania spółki i zarządzania nią na zlecenie Klienta aż do likwidacji lub sprzedaży SPV. Dzięki takiemu rozwiązaniu zwiększamy możliwości współpracy dostawcy z dzierżawcami, którzy dany środek trwały mogą wykorzystywać samodzielnie, ale również w grupie (dotyczyć to może w szczególności helikoptera, łodzi, katamaranu, dźwigu kilkusettonowego, lokomotywy itp.).

Nasza usługa jest
usługą zintegrowaną

Przygotowując, a następnie świadcząc specjalistyczną usługę pośrednictwa finansowego, Short Term Rental Capital Sp. z o.o. jako operator finansowy uzgadnia i łączy kilka odrębnych elementów transakcyjnych związanych z trzema jej uczestnikami w spójną i optymalną całość. Operator finansowy integruje w świadczonej przez siebie usłudze różnorodne składniki, w tym:

  • zakup przedmiotu dzierżawy
  • serwisowanie przedmiotu dzierżawy
  • odkup przedmiotu dzierżawy
  • ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy
  • korzystanie z przedmiotu dzierżawy (umowa dzierżawy)
  • finansowanie zakupu przedmiotu dzierżawy

Integracja powyższych składników w usłudze dotyczy ich warunków finansowych, organizacyjno-procesowych, prawnych, regulacyjnych, księgowo-podatkowych i reklamowych.

Masz pytania? Nie wiesz ile to kosztuje?

Przekonaj się jak możemy Ci pomóc w finansach

Skontaktuj się teraz

Nasza usługa jest usługą
szytą na miarę

Wyróżniającą cechą usługi spółki Short Term Rental Capital Sp. z o.o. jest uwzględnianie w maksymalnym stopniu specyficznych potrzeb i możliwości oraz innych uwarunkowań wszystkich zainteresowanych stron, tj.:

  • Dostawcy/Producenta zainteresowanego sprzedażą konkretnego przedmiotu dzierżawy
  • Klienta zainteresowanego użytkowaniem konkretnego przedmiotu dzierżawy
  • Podmiotu finansującego zainteresowanego finansowaniem zakupu konkretnego przedmiotu dzierżawy
  • Podmiotu ubezpieczającego konkretny przedmiot dzierżawy

Aktywny operator finansowy na rynku inwestycji w środki trwałe (i powiązanych z nimi usług), z uwagi na pełnioną rolę pośrednika między stronami różnego typu transakcji, dysponując dostępem do informacji o potrzebach i możliwościach wszystkich zainteresowanych stron, najskuteczniej uzgodni i maksymalnie uwzględni konkretne potrzeby podmiotów zainteresowanych uruchomieniem usługi oferowanej przez Short Term Rental Capital Sp. z o.o..