Finansowanie usługi

Zupełnie nowe możliwości

Usługa Short Term Rental Capital Sp. z o.o. wykorzystuje wieloletnie doświadczenie w finansowaniu różnych środków trwałych. Przenosimy zasady i sposoby finansowania z rynków bardziej rozwiniętych na rynek krajowy. W oparciu o bardzo duże zaplecze prawne oraz specjalistów branżowych umożliwiamy finansowanie środków trwałych w sposób dostępny dotychczas tylko dla samochodów osobowych i to w ograniczonym zakresie.

Dzięki wielopoziomowym relacjom z dostawcami i producentami struktura finansowania jest ściśle powiązana z wartością środka trwałego w każdym momencie finansowania. Umożliwia to strukturyzowanie finansowania w dłuższych terminach z jednoczesnym dopasowaniem finansowania do wartości środka trwałego w czasie.

Kluczowe dla usługi Short Term Rental Capital Sp. z o.o. jest oparcie ryzyka na środku trwałym, tym bardziej, że długie lub bardzo długie finansowanie tego samego klienta może być bardzo ryzykowne. Poprzez współpracę z dostawcami wchodzimy w finansowanie tylko tych środków trwałych, które są nam dobrze znane i dzięki temu umożliwiamy korzystanie z tych środków trwałych w okresie ich prawidłowego funkcjonowania wielu klientom. W konsekwencji, Short Term Rental Capital Sp. z o.o.  jest podmiotem, który w znacznym stopniu ogranicza ryzyko finansowania dla takich instytucji jak banki lub firmy leasingowe.